نرم‌افزار مدیریت استخدام

مدیریت، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند جذب نیرو

Screenshot of App in Browser

کاربران بانیرو

شرکت‌های بزرگی که از بانیرو برای بهینه‌سازی فرآیند استخدام استفاده می‌کنند

قیمت‌ها

هزینه‌های ماهیانه

پایه

ماهیانه 80
  • 2 موقعیت شغلی
  • یکپارچه‌سازی با سایت‌های کاریابی
  • یکپارچه‌سازی با ایمیل
  • یکپارچه‌سازی با تقویم
  • تعداد کاربر نامحدود
شروع

پیشرفته

ماهیانه 250
  • 10 موقعیت شغلی
  • یکپارچه‌سازی با سایت‌های کاریابی
  • یکپارچه‌سازی با ایمیل
  • یکپارچه‌سازی با تقویم
  • تعداد کاربر نامحدود
شروع